Generalforsamling 2015

Copyright © All Rights Reserved

Go

Ringsted Go Klub

Indkaldelse til Generalforsamling for Ringsted Go Klub 2014

 

Den. 23. maj 2014 kl 16:00.

 

1. Valg af stemmetæller

2. Valg af diregent

3. Formandens beretning/ ved Michael eller Peter

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkommende forslag

Skal vi blive ved med at spille på Vivaldi eller skal vi flytte til Mango, hvor vi finder et Go-miljø?

Hvordan gør vi hjemmesiden mere interessant og anvendelig.

Der er oprettet et forum, så vi kan tale sammen, men der mangler en der vil teste det. Så snart det er testet, kan det gå i luften.

Der er ingen der er kommet med det gamle materiale som vi godt ville have lagt op på hjemmesiden.

Hvad skal der ske til jubilæet i 2017?

6. Fastsættelse af kontingent for 2015

Foreløbig er der ingen forslag ud over at det fortsætter med at være kr. 200,- og kr. 20,- for juniore.

7. Godkendelse af budget

8. Valg af 2 menige medlemmer (på valg Kim Johansen og Per Jacobsen)

9. Valg af Formand ( på valg Micheal Nielsen)

10. Valg af 1 revisore

11. Eventuelt

 

Generalforsamling 2015