Ringsted Go Klubs historie

Der er skrevet meget lidt ned om Ringsted Go Klub gennem tiden, så det er vanskeligt for os, at beskrive vores historie. For at komme igang, har vi valgt at inddel vores historie i tre perioder, og derefter skrive en lang række små artikler under hver periode.

Senere er det så meningen at disse skal skrives sammen til en mere sammenhængende tekst.

Siddder man inde med gamle billeder, må man gerne sende billederne til webansvarlig@Ringsted-go-klub.dk med en forklarende tekst. Så kan vi bruge dem her.

Har man viden om klubbens historie men ikke har nogen billeder, kan man også skrive en artikel om det man kan huske, og sende den til samme adresse. Så kan vi ligeledes bruge den her.

Den første tid

Ringsted Go Klub sprang ud af Ringsted Ludo Klub i 1987.

I den første tid, havde klubben mange medlemmer, og spillede i Medborgerhuset i Ringsted.

Vandretiden

Medlemstallet falder, og Ringsted Go Klub kan ikke længere spille på Medborgerhuset. Det betyder at vi spiller forskellige steder i Ringsted i korter eller længere perioder med varierende Medlemstal.

Nyere tid

De sidste 10 års tid har vi spillet på Cafe Vivaldi i Ringsted med vekslende medlemstal.

Gamle vedtægter

Last modified: