Ringsted Go Klubs historie

Der er skrevet meget lidt ned om Ringsted Go Klub gennem tiden, så det er vanskeligt for os, at beskrive vores historie. For at komme igang, har vi valgt at inddel vores historie i tre perioder, og derefter skrive en lang række små artikler under hver periode.

Senere er det så meningen at disse skal skrives sammen til en mere sammenhængende tekst.

Siddder man inde med gamle billeder, må man gerne sende billederne til webansvarlig@Ringsted-go-klub.dk med en forklarende tekst. Så kan vi bruge dem her.

Har man viden om klubbens historie men ikke har nogen billeder, kan man også skrive en artikel om det man kan huske, og sende den til samme adresse. Så kan vi ligeledes bruge den her.

Den første tid

Hvordan Ringsted Go Klub begyndte

Det første spil go, der blev spillet i Ringsted menes at være blevet spillet mellem David Udbjorg og Peter Juul Andersen den 1. januar 1987.

David havde fået et go-spil fra Jumbo Games i julegave og tænkte at dette spil måtte være noget for hans gamle skolekammerat, Peter Juul Andersen, der boede lige på den anden side af gaden. Dette havde han ret i, og de fandt ud af at spille ud fra reglerne. Der var ingen til at vise dem hvordan man gjorde og til at lære dem strategien i spillet.

Peter viste så det nye spil til nogle af medlemmerne af Ringsted Ludo Klub, og disse blev også interesset i go. De var derved blevet en gruppe interessede spillere, men de havde dog det problem at de kun havde et go-spil og ikke viste, hvordan de skulle få fat i flere spil.

En dag i foråret 1987 fik Peter øje på et go-spil hos boghandleren, der solgte det sammen med "Go for begyndere" af Kaoru Iwamoto. Nu fik gruppen ikke og alene adgang til at købe flere go-spil, men også en bog om go, hvor de kunne lære om strategien i go. Hidtil havde de spillet fra tingen og ud mod hjørnerne, men nu fandt de ud af at spille fra hjørnerne og ind mod tingen i stedet for.

Vigtigst var det dog at der stod en adresseliste bagest i bogen, med kontaktpersoner på DGF og go-klubber i Danmark. Derved fandt de ud af, at de ikke var de eneste, der spillede go i Danmark. Med denne nye viden fik de hurtigt kontakt til Odense Go Klub og deres daværende formand, John Nielsen.

Efter et besøg hos Odense Go Klub blev de inspireret af John Nielsen til selv at lave en go-klub i Ringsted, og han ydede meget støtte til oprettelsen af Ringsted Go Klub.

I sommeren 1987 blev Ringsted Go Klub stiftet af 6 voksne og 2 børn, der så dannede Ringsted Go Klub, men der kom hurtigt flere til.

På billedet ses David Udbjorg og Peter Juul Andersen spille go på et Jumbo-spil den 12. luli 1987 hos Steffen Appelquist, Brogade 8. Det er uklart om dette billede er fra en klubaften i Ringsted Go Klub eller det var fra et planlægningsmøde umiddelbart op til at Ringsted Go Klub blev stiftet.

Klubbens medlemmer havde i Odense set, at de både havde klublokaler og "rigtige" go-spil med brætter og skåle af træ og sten af glas. Dette måtte Ringsted Go Klub også have. Den gang var det dog ikke nemt at købe go-spil i Danmark. En gang om året til jul kom der en container med go-spil, og når disse spil var solgt, måtte man vente til næste container kom. Under alle omstændigheder fik Ringsted Go Klub indkøbt et antal go-spil gennem DGF, som de var inde at hente i Københavns Go Klub og den 20. januar 1988 kunne Ringsted Go Klub endelig tage deres nye spil i brug, samtidig med at de havde fået et fast klublokale på Medborgerhuset i Ringsted.

Fra indvigelsen af RGK's første go-spil den 20. januar 1988

Nu var Ringsted Go Klub endelig en rigtig klub, og den 1 marts 1988 blev Ringsted Go Klub optaget i DGF.

Nicolai Ryge, 2021

Goaften den 13. juni 1988.

Ringsted Go Klubs Ungdomshold

Der var to børn med til at stifte Ringsted Go Klub i 1987, og de udgjorde i en årrække RGK's Ungdomshold.

Ringsted Go Klubs første Ungdomshold fra omkring 1990

Goaften den 13. juni 1988.

Ringsted Go Camp

I nogen år afholdt Ringsted Go Klub Ringsted Go Camp.

Vandretiden

Medlemstallet falder, og Ringsted Go Klub kan ikke længere spille på Medborgerhuset. Det betyder at vi spiller forskellige steder i Ringsted i korter eller længere perioder med varierende Medlemstal.

Spillesteder

Efter hukommelsen kan jeg huske at vi har spillet følgende steder:

1998, Mette's Baghus
1999 - 2004 Valentin's
2004 - 2005 Restaurant Kina
2006 - 2007 Guldbrand
2008 og til nu på Cafe Vivaldi

Nicolai Ryge, 2019

Nyere tid

Siden 2008 har vi spillet på Cafe Vivaldi i Ringsted med vekslende medlemstal.

Klubdag 2015

Gamle vedtægter