Ringsted Go Klubs historie

Starten på Ringsted Go Klub var meget tilfældig og meget uorganiseret, så der er bevaret meget lidt fra klubbens først mange år. En vandskade tog livet af det meste af arkivet, og en anden vandskade tog livet af Odense Go Klubs arkiv, hvor der måske også befandt sig lidt om Ringsted Go Klub.

Derfor må historien basere sig på, hvad folk kan huske og de få billeder, der har ligget rund omkring hos medlemmerne.

Får at holde lidt styr på minderne, har jeg valgt at dele klubbens historie op i 4 dele:

  1. Begyndelsen

  2. Medborgerhuset

  3. Vandretiden

  4. Nyere tid

Hvis du ligger inden med fotografier, ting og andet, som beskriver klubben, eller kan fortælle en god historie om klubben, kan så send et mail til web@rgok.dk.

Begyndelsen

Ringsted Ludo Klub

Omkring 1977 begynder Peter Juul Andersen at indstifte Ringsted Ludu Klub, hvor man mødte for at spille ludo.

I det store hele spillede man ludo med globus og stjerne, som var blevet opfundet af Cark Dresler i 1936 og udkom samtidig med det andet kendte spil af Carl Dresler, Matador.

I klubben anvendte man dog særlig ludo-borde, som medlemmerne selv lavede. i stedet for ludo brætter (så kaldte I-ludo.

Desuden havde man tilføjet et point-system, så man kunne spille ludo-turneringer, og en regel om nøl.

Hvis terningerne faldt på gulvet eller hvis tilskuerne kunne råbe nøl 3 gange mistede man sin tur.

Det gav anledning til nogle meget underholdende ludo-turneringer, der blev afholdt i højt tempo med et livligt publikum.

På et tidspunkt indkøber boghandleren i Ringsted, Flensborg, et go-spil for at forsøge at sælge det.

I sidste kvartal af 1986 opgiver boghandleren åbenbart at sælge det og sætter det på udsalg. David Udbjorg kommer forbi og ser det. Han køber det af nysgærighed, da det ikke er ret dyrt, og så har han det liggende et stykke tid.

David har set, at Peter Juul Andersen lige som han selv, var flyttet ind i Søndergade, og de var blevet genboer. Nytårs dag 1987 beslutter David sig for at kigge over til Peter Juul Andersen, som han kender fra ludo-klubben, for at høre om Peter ikke havde lyst til at prøve hans nye go-spil, da han tænkte, det måske var noget for Peter.

Det viste det sig at det var noget for Peter Juul Andersen og han og David Udbjorg viste spillet til de andre fra Ludo-klubben, og nogle af dem fandt også interesse i go. Her fra begyndte det at gå stærkt.

De var nu en række go-spillere, men de havde kun et go-spil, hvilket fik nogen til at eksperimentere med at tegne go-brætter på papir og bruge sten fra indkørslen til sten, hvilket ikke var nogen større succes (Se En peronlig beretning om livet i RGK).

En dag kommer Peter Juul Andersen forbi boghandleren og opdager at boghandleren har et tilbud, hvor man kan købe en pakke bestående af et go-spil fra Jumbo og Mogens Esrum Larsens oversættelse af Iwamoto's bog "Go for begyndere", som han køber og får spredt rygtet blandt de andre, som også køber pakken.

Til at begynde med er det ikke selve bogen, der er det mest interessante, men de sidste sider i oversættelse, hvor der står navne og adresser på medlemmer af Dansk Go Forbund. Derfor får Peter Juul Andersen hurtigt kontakt til John Nielsen fra Odense Go Klub og 4 af dem tager til go-turnering i Odense.

Steffen, Ole, Per og Peter på vej til Odense Go Klub den 12. marts 1987.

Efter at have været til turnering i Odense fortsatte nogle af medlemmerne af Ringsted Ludo Klub med at invitere hinanden hjem for at spille go 2 gange om ugen på deres go-spil fra Jumbo.

På billedet ses David Udbjorg og Peter Juul Andersen spille go på et Jumbo-spil den 12. luli 1987 hos Steffen Appelquist, Brogade 8.

Men i Odense havde de set "rigtig" go-spil med træskåle og brætter af Kaya-træ, som var stor fornøjelse at spille på, frem for de Jumbo-spil, som de selv havde.

John Nielsen fortæller dem, at de spil, Odense Go Klub havde kunne bestilles hos Københavns Go Klub, som en gang om året bestiller spil hjem til Jul. På en eller anden måde får de bestilt 6 spil hjem, som de henter den 14. januar 1988.

Da de henter go-spilene, er der en fra København Go Klub, der fortæller dem, at det ikke går. De bliver nødt til at oprette en rigtig go-klub i Ringsted. Så besluttede de at oprette Ringsted Go Klub.

Medborgerhuset

Efter at Peter Juul Andersen og Steffen Appelquist havde besluttet at oprette Ringsted Go Klub, bruger de, de næste 6 dage til at skaffe lokaler til klubben gennem Medborgerhuset og den 20.januar indviger klubben de nye spil i Medborgerhuset med indkaldese af pressen.

Fra indvigelsen af RGK's første go-spil den 20. januar 1988

Det er uklart om dette var den stiftende generalforsamling eller om klubben allerede eksisterede som en underklub af Ringsted Ludo Klub, men der var i hvert fald ingen, der havde hørt om Ringsted Go Klub før denne dato, selv om medlemmerne længe havde spillet go sammen 2 gange om ugen.

Efter at klubben er begyndt at spille på Medborgerhuset, kommer John Nielsen til Ringsted i en weekend, og hjælper Ringsted Go Klub med at arrengere sin første go-turnering.

Desuden har det den effekt, at Allan Kramer ser, at der er en go-klub i Ringsted i Tid og Sted-rubrikken i avisen.

Den gang var Allan Kramer allerede en habil go-spiller, og han begynder at undervise de andre i klubben.

Goaften den 13. juni 1988.

Goaften den 13. juni 1988.

Det lader også til at vi har været med til et eller andet arrengement for børn, selv om vi ikke rigtigt kan finde ud af hvor og hvornår det var.

Ringsted Go Klubs ved et eller andet arrengement for børn.

Nicolai Ryge, 2023

Ringsted Go Camp

I nogen år afholdt Ringsted Go Klub Ringsted Go Camp.

Vandretiden

Medlemstallet falder, og Ringsted Go Klub kan ikke længere spille på Medborgerhuset. Det betyder at vi spiller forskellige steder i Ringsted i korter eller længere perioder med varierende Medlemstal.

Spillesteder

Efter hukommelsen kan jeg huske at vi har spillet følgende steder:

1998, Mette's Baghus
1999 - 2004 Valentin's
2004 - 2005 Restaurant Kina
2006 - 2007 Guldbrand
2008 og til nu på Cafe Vivaldi

Nicolai Ryge, 2019

Nyere tid

Siden 2008 har vi spillet på Cafe Vivaldi i Ringsted med vekslende medlemstal.

Klubdag 2015

Gamle vedtægter