Skoletjeneste

Fra klubdag i september 2021

Ringsted Go Klub planlægger at oprette en skoletjeneste således at vi kan deltage i folkeskolens matematiktimer i samarbejde med en lærer som Understøttende undervisning.

I øjeblikket arbejder vi meget med at opstarte vores go-klub, hvor vi lærer børnene at kende, og finder ud af hvilke typer af børnegrupper, der findes i en klasse, og hvor hurtigt de forskellige typer af børnegrupper lærer at spille go. På den måde kan vi bedre vurdere hvor meget vi kan lægge ind i et egentligt skoleforløb. Blandt andet har vi nu erfaring for at go understøtter indskolingen og go kan virke særligt understøttende for nogle børn med specielle behov.

Vi har materialerne til at undervise 28 børn af gangen, og vi arbejder også på at få løst logistikken med hensyn til at få opbevaret materialerne og få dem transporteret frem og tilbage.

Vi har altså endnu ikke noget fix og færdigt undervisningsforløb, som vi kan komme ud på en skole med, men hvis du ønsker at få os ud på en skole, og deltage i dette udviklingsarbejde, så send os en mail på RUGK@ringsted-go-klub.dk.