Januar 2021

Lørdag den 2.
kl 14:30 – 18:00

Aflyst pga Covid-19

Nytårsgo

For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig senest fredag kl 12.

Vi planlægger at spise sammen bag efter.
Tilmelding til spisning skal ske senest Den 19. december af hensyn til at kunne bestille plads.


Lørdag den 9.
kl 14:30 – 18:00

Aflyst pga Covid-19

Klubdag

For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig senest fredag kl 12.

Lørdag den 16.
kl 14:30 – 18:00

Aflyst pga Covid-19

Klubdag

For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig senest fredag kl 12.

Lørdag den 30.
kl 14:30 – 18:00

Aflyst pga Covid-19

Klubdag

Bestyrelsesmøde

For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig senest fredag kl 12.

Ting der skal gøre i løbet af måneden

Regnskab laves og revideres

Indberetninger til Kommunen

Gennemgang af persondatapolitikken

Indkaldelse til Generalforsamling

Februar 2021

Først i måneden

Nyhedsbrev

Indkaldelse til Generalforsamling

Uge 5

Udsat pga. coved-19

Ambassador's Cup

Lørdag den 13.
kl 14:30 – 18:00

Aflyst pga Covid-19

Klubdag

For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig senest fredag kl 12.

Lørdag den 20.

Aflyst pga Covid-19

Brætspilsdag i Ubby

Tilmelding påkrævet

se Ubby Bibliotek

Lørdag den 20.

Online klubmøde

Danmarks Online Go Klub

Voice-chat: Ringsted-go-klub

Der er ikke en decideret agenda på mødet, men jeg tænker, at det kunne være en fælles snak om hvad vi kan gøre på den korte og lange bane i 2021 for at holde klubben kørende, og hvad der skal til. Henrik kan tage noter fra mødet. Det er samtidig et forsøg på, at afholde et virtuelt møde. Mødet tænkes afsluttes med, at de medlemmer, som har lyst til at spille et online Go spil kan aftale det.

Lørdag den 27.
kl 14:30 – 18:00

Aflyst pga Covid-19

Klubdag

Bestyrelsesmøde

For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig senest fredag kl 12.

Lørdag den 27.kl 14:30 – 18:00

Online klubmøde

Danmarks Online Go Klub

Voice-chat: Ringsted-go-klub

Vi mødes for at finde en form, hvor vi kan spille go online.

Planlægning af sommer og efterår fortsættes.

Ting der skal gøre i løbet af måneden

Regnskab revideres

Marts 2021

Først i måneden

Nyhedsbrev

Lørdag den 6.
kl 14:30 – 18:00

Udsat pga. coved-19

General-forsamling

Bestyrelsesmøde

For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig senest fredag kl 12.

Lørdag den 6.kl 14:30 – 18:00

Online klubmøde

Danmarks Online Go Klub

Voice-chat: Ringsted-go-klub

Endnu intet planlagt.

Fredag den 12.

Foreningernes GALLA-aften

Ting der skal gøre i løbet af måneden

Lav Indberetninger af generalforsamling til Kommunen

Begynd plænlgning af Samurai-dag

April 2021

Først i måneden

Nyhedsbrev

Den 30. april – 2. maj

DM 2021

Maj 2021

Først i måneden

Nyhedsbrev

Den 22. – 24.

Nordic Open 2021

København eller Göteborg

Juni 2021

Først i måneden

Nyhedsbrev

Uge 22

Turnering for børn

Ringsted

Den Lørdag 12.
kl 10:00 – 16:00

Ringsted Børnefestival

Ringsted

Fra 3 – 12 år

En dag i måneden

Slesvigs Sommerturnering

Flensborg

Ting der skal gøre i løbet af måneden

Efteråret planlægges

Skriftligt materiale til samurai-dag afleveres til trykning

Slutningen af måned: bestyrelsen modtager halvårsregnskab

Juli 2021

Først i måneden

Nyhedsbrev

24. juli – 8. august

64th European Go Congress

Ukraine

August 2021

Først i måneden

Nyhedsbrev

28. – 29.

Kallundborg Middelalderfestival

Kalundborg

September 2021

Først i måneden

Nyhedsbrev

Den 4. – 6.

London

Oktober 2021

Først i måneden

Nyhedsbrev

Lørdag den 16.

Brætspilsdag i Ubby

Tilmelding påkrævet

se Ubby Bibliotek

Uge 42

Brætspilsdag i Ringsted

Ringsted

En dag i mīneden

Slesvigs Efterårsturnering

Flensborg

Ting der skal gøre i løbet af måneden

Begynd at koordiner med andre klubber mhp fastsættelse af dato for generalforsamling 2022

November 2021

Først i måneden

Nyhedsbrev

En dag i måneden

Danske ungdomsmesterskaber

Ting der skal gøre i løbet af måneden

Foråret planlægges

December 2021

Først i måneden

Nyhedsbrev

Juleferie