Juli 2020

Først i måneden nyhedsbrev

Lørdag den 18. klubdag

Lørdag den 25. klubdag

European Go Congress – aflyst, men delegerforsamlingen afholdes online i slutningen af måneden

Slesvig Sommerturnering (venskabskamp Danmark/Tyskland) Aflyst

August 2020

Lørdag den 8. Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Lørdag den 22.
Hamburger Schnellgo Turnier

Lørdag den 22. Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.
Inkl. planlægningsmøde om ungdomsgo.

Lørdag den 29. Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Lørdag den 29. ca. kl 11:00
Odense Turnering
Bolbro Brugerhus
En 3 runders handicap turnering, med reduceret handicap, hvor der vil være mulighed for at spise

September 2020

Først i måneden nyhedsbrev

Den 5 – 7.
European Women's Champinonship, London Aflyst

Lørdag den 5.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00 Aflyst
Inkl. Planlægningsmøde af Ungdomsgo
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Lørdag den 19.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
Inkl. Planlægningsmøde af Ungdomsgo
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Lørdag den 26.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.
Inkl. bestyrelsesmøde

Copenhagen Open Aflyst

Oktober 2020

Først i måneden nyhedsbrev

Lørdag den 3.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Lørdag den 10.
Brætspilsdag i Ubby Udsat til uge 6

Lørdag den 10.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Onsdag den 15.
Brætspildag i Ringsted

Den 16. – 18
DM i Ringsted

Den 21.
Kursus i Markedsføring og synlighed af foreninger Udsat til 2021

Lørdag den 24.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Søndag den 25.
13x13-turnering for børn og voksne i København

Lørdag den 31. Aflyst
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Slesvigs Efterårsturnering Aflyst


Aftale dato for revidering af regnskab

November 2020

Først i måneden nyhedsbrev

Den 7.
Hamburger Schnellgo Turnier

Søndag den 8.
Äbne Danske Ungdom Mesterskaber (U16 & U12) på 13*13 for børn, unge og voksne
i København

Lørdag den 14.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig ved at sende en mail til tilmeld@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Midt i måneden Ringsted Cup Udsat til 2021

Den 19. Kursus, Fundraising Udsat til 2021

Lørdag den 21.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
Bestyrelsesmøde
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig ved at sende en mail til tilmeld@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.


Begynd at koordinere med andre klubber med henblik på at få fastsat en dato for generalforsamling

Forår planlægges

December 2020

Først i måneden nyhedsbrev

5 – 6.
Gothenburg Open
https://gbgopen.com

Juleferie

Januar 2021

Lørdag den 2.
Nytårsgo
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre
den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig ved at sende en mail til tilmeld@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.
Vi planlægger at spise sammen bag efter.
Tilmelding til spisning skal ske senest Den 19. december af hensyn til at kunne bestille plads.

Lørdag den 9.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig ved at sende en mail til tilmeld@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Lørdag den 16.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig ved at sende en mail til tilmeld@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Lørdag den 30.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
med bestyrelsesmøde
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig ved at sende en mail til tilmeld@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.


Regnskab laves og revideres

Indberetninger til Kommunen

Gennemgang af persondatapolitikken

Indkaldelse til Generalforsamling

Februar 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Uge 5
Ambassador's Cup
Der tages forbehold for ændringer på grund af covid.19

Lørdag den 13.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig ved at sende en mail til tilmeld@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Lørdag den 20.
Brætspilsdag i Ubby

Lørdag den 27.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
med bestyrelsesmøde
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig ved at sende en mail til tilmeld@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Odenses Endagsturnering?

Marts 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Lødag den 6.
Generalforsamling
Cafe Vivaldi kl 14:30 - 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig ved at sende en mail til tilmeld@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Den 12.
Foreningernes GALLA-aften


Begynd plænlgning af Samurai-dag

April 2021

Først i måneden nyhedsbrev

30. – 2. maj
DM i Århus

Maj 2021

Først i måneden nyhedsbrev

22 – 24
Nordic Open i København eller Göteborg

DM 2021 i århus, Bededagsferien

Aftale dato for revidering af regnskab 2022

Juni 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Uge 22
Turnering for b#&248;rn

Den 12. 10:00 – 16:00
Ringsted Børnefestival
fra 3 – 12 år

Slesvigs Sommerturnering


Efteråret planlægges

Skriftligt materiale til samurai-dag afleveres til trykning

slutningen af måned: bestyrelsen modtager halvårsregnskab

Begynd at koordiner med andre klubber mhp fastsættelse af dato for generalforsamling 2022

Juli 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Sommerferie

European Go Congress 2021 i slutningen af måneden

August 2021

3. weekend
Kallundborg Middelalderfestival

September 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Den 4. – 6.
European Women's Champinonship

Copenhagen Open

Oktober 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Uge 42: Brætspilsdag i Ubby

Uge 42: Brætspildag i Ringsted

Slesvigs Efterårsturnering

November2021

Først i måneden nyhedsbrev

Foråret planlægges

Hamburger Schnellgo Turnier

Ringsted Cup midt i måneden?

Uge 47 og 49; Henholdvist U12 og U16, samt Københavns Go Camp for børn

December 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Juleferie

Januar 2022

Regnskab laves og revideres

Indberetninger til Kommunen

Indkaldelse til Generalforsamling

Februar 2022

Først i måneden nyhedsbrev

Uge 6: Brætspilsdag i Ubby

Ambassador's Cup

Odenses Endagsturnering?

Marts 2022

Først i måneden nyhedsbrev

Generalforsamling

April 2022

Først i måneden nyhedsbrev

Pinsen: Nordic Open i København?

Maj 2022

Først i måneden nyhedsbrev

DM 2021 i århus, Bededagsferien

Aftale dato for revidering af regnskab 2022

Juni 2022

Først i måneden nyhedsbrev

Efteråret planlægges

Begynd at koordiner med andre klubber mhp fastsættelse af dato for generalforsamling 2022

Slesvigs Sommerturnering

slutningen af måned: bestyrelsen modtager halvårsregnskab

Juli 2022

Først i måneden nyhedsbrev

Sommerferie

European Go Congress 2021 i slutningen af måneden

August 2022

Kallundborg Middelalderfestival

September 2022

Først i måneden nyhedsbrev

European Women's Champinonship
i Budapest

Copenhagen Open

Oktober 2022

Først i måneden nyhedsbrev

Uge 42: Brætspilsdag i Ubby

Uge 42: Brætspildag i Ringsted

Slesvigs Efterårsturnering

November2022

Først i måneden nyhedsbrev

Foråret planlægges

Hamburger Schnellgo Turnier

Ringsted Cup midt i måneden?

Uge 47 og 49; Henholdvist U12 og U16, samt Københavns Go Camp for børn

December 2022

Først i måneden nyhedsbrev

Sommerferie

Last modified: