samtidig med Det kinesiske Nytår

Ringsted Go Klub blev døbt Den 20. jannuar 1988 og i den forbindelse Vil klubben gerne invitere til 35års fødselsdag lørdag den 21. januar 2023, som samtidig er Det kinesiske Nytår, som vi kommer til at fejre samtidig.

Nuværende og tidligere medlemmer, samt de folk, der har haft stærk tilnytning til klubben er velkomne på Cafe Vivaldi fra kl 14:30, hvor vi kan mødes, hygge snakke sammen. Der vil også være mulighed for at spille go, for dem, der har lyst til det.

Deltagere vil få en eller anden form for rabat ved køb i Cafeen.

Lørdag den 21. jannuar kl. 14:30 på Cafe Vivaldi
Af hensyn til bordbestilling i cafeen, skal man tilmelde sig senest fredag den 13. december kl 12.

4. december 2022
#2240

Go er en tankesport og stammer fra Kina og er formentlig verdens ældste brætspil, hvor reglerne ikke har forandret sig gennem 2000 år.

Her på Ringsted Go Klubs hjemmeside kan du finde information om klubben og Go generelt.

Spil Go i Ringsted Go Klub

Vi mødes lørdage kl. 14:30 - 18 på Cafe Vivalidi, Sct. Hansgade 18, 4100 Ringsted.

Læs mere om klubben under Klubben/Voksne, hvor du også finder link til at tilmelde dig de enkelte arrangementer.

Klubben dækker geografisk hele Midtsjælland, Vestsjælland og Sydsjælland og alle er velkomne uanset erfaring.

Er du under 16 år?

Vi har en ungdomsklub, som spiller torsdage kl. 16 - 18 på Dagmarskolen lokale 35 i Ringsted.

Du kan læse mere om klubben under Klubben/Børn og unge.

18. maj 2021

Seneste nyheder

Ungdoms holdet flytter til ny ugedag og tidspunkt.

samtidig med Det kinesiske Nytår

Ringsted Go Klub blev døbt Den 20. jannuar 1988 og i den forbindelse Vil klubben gerne invitere til 35års fødselsdag lørdag den 21. januar 2023, som samtidig er Det kinesiske Nytår, som vi kommer til at fejre samtidig.

Nuværende og tidligere medlemmer, samt de folk, der har haft stærk tilnytning til klubben er velkomne på Cafe Vivaldi fra kl 14:30, hvor vi kan mødes, hygge snakke sammen. Der vil også være mulighed for at spille go, for dem, der har lyst til det.

Deltagere vil få en eller anden form for rabat ved køb i Cafeen.

Af hensyn til bordbestilling i cafeen, skal man tilmelde sig senest fredag den 13. december kl 12.

Kids Go Server

AGA og BGA er gået sammen om at lave en go-server for børn.

Det er meningen at kidsgoserver.com

skal være en sikker server, hvor børn kan spille go mod hinanden uden at risikere at børnene bliver kontaktet af voksne, der vil andet end et spille go.

Serveren er nu nået så langt, at de mangler børn, der gerne vil prøve serveren for at teste den, og give deres mening og gode råd til udviklerne. De kan sendes til youth-chair@britgo.org.

Serveren bygger bruger en OGS-kærne, men den understøtter kun 9x9 og 13x13 spil, som bruges meget til børn i USA og England. Det er ikke meningen, at serveren skal komme til at kunne bruges til turneringer, hvor der er voksne til stede, der kan holde øje med børnene, men kun som et sted, hvor børn kan mødes sikkert uden voksenopsyn.

Planlagte forbedringer

 • Tilføjelse af lyd til undervisningen

 • Softwareforbedringer, så det bliver nemmere for børnene at spille sammen

29. oktober 2022
#2240

Fritidsbazar

Jive stopper i bestyrelsen for RGK

Udvalgte emner fra Annual General Meeting i Vatra Dornei

Set fra en PC-skærm i Odense

Det årlige møde i forbindelse med de europæiske gokongresser, hvor de nationale europæiske goforbund mødes og diskuterer stort og småt indenfor go. Mødet i Vatra Dornei, Rumænien, 26. juli 2022 var første fysiske møde efter udbrud af COVID-19.

Det var min plan at deltage i kongressen og dermed også Annual General Meeting (AGM) for Dansk Go Forbund (DGF) i European Go Federation (EGF). Fordi jeg endte med at holde min ferie fra arbejdet hjemme, fik jeg Søren Ohlenbusch til at overtage DGF’s plads i Rumænien. I stedet for kom en uventet mulighed for at følge mødet hjemmefra via internettet.

Det har gjort det muligt for mig at fortælle, hvad der skete og blev besluttet. Jeg har valgt nedenstående emner ud, fordi de synes mig relevante for danske gospillere. Giver det anledning til spørgsmål, er du som læser velkommen til at skrive til mig på ovenstående e-mail adresse, men jeg kan ikke love svar på alt.

Europæisk go efter Ruslands invasion i Ukraine

I marts blev med kort varsel et ekstra møde – Special General Meeting (SGM) – afholdt blandt EGF’s medlemmer. Rusland og Belarus (Hviderusland) fik blandt andet deres medlemskaber suspenderet og frataget værtsskab for turneringer under EGF. Det sidste fik betydning for europæisk pargo-mesterskab 2023 det er lyttet fra Kaliningrad til Leksand i Sverige.

I april blev yderlige sanktioner vedtaget af EGF efter afstemning blandt medlemmerne, de nationale goforbund.

Forud for mødet i Vatra Dornei udsendte EGF-præsident Martin Stiassny en skriftlig beretning om tiden siden sidste års møde. Her – og i efterfølgende afsnit – kan man læse mere om eftervirkningerne af COVID-19 og sanktionerne mod de to lande. Desuden indeholder Martin Stiassnys beretning gode grunde til at bevare sanktionerne.

Udelukkelse af russiske spillere giver frustrationer. Således krævede én mødedeltager afstemning om ophævelse eller ændring af sanktionerne. Det er ikke de russiske gospillere, der har invaderet landet – de har aldrig ønsket dette, lød begrundelsen. Emnet var ikke en del af dagsordenen, så det blev ikke til noget. Indtil videre består suspensionerne af Rusland og Belarus og deres gospillere.

EGFs dårlige økonomi

Efter flere år med underskud blev der ved AGM i 2020 sat et mål for regnskaberne: Balance mellem indtægter og udgifter ved udgangen af 2023.

2021 endte budgetteret -12.225 € med overskud på 8.494 €. Dette skyldes salg af spilmaterialer fra det lukkede European Go Culture Center i Amstelveen, Holland – en engangsindtægt.

Suspension af goforbundene i Belarus og Rusland betyder mindre indtægter. Sidstnævnte var måske EGF’s største kontingent-indtægt.

Et par europæiske goforbund mangler penge til at betale deres kontingent til EGF, et par andre har ikke betalt i flere år.

Efterhånden som flere go-aktiviteter kommer i gang i østen efter corona-pandemien, får EGF flere udgifter.

Alt i alt: EGFs har fortsat en dårlig økonomi. Balance mellem udgifter og indtægter ved udgangen af næste år er ikke realistisk.

Derfor er der annonceret stigning af kontingentet fra 3 til 5 € ved næste AGM. Bliver det fra begyndelsen af næste år, eller skal det vedtages ved næste AGM møde – det har jeg i skrivende stund ikke styr på.

(Fortsættelse)

Skal DGF så nu hæve medlemskontingentet, fordi EGF hæver deres?

P.t. ser det ud til, DGF 2022-regnskab ender uden underskud og penge i banken. Det til trods - jeg overvejer gerne stigning i medlemmernes kontingent fra 2024. Det diskuterer vi på delegeretmødet ved næste DM næste forår.

Dårlig økonomi i EGF gavner hverken DGF eller andre europæiske goforbund, tværtimod. Danske spillere deltager i turneringer og kongresser under EGF, vi gør brug af deres turneringskalender og godatabase til beregning af nye ratingtal. Information fra International Go Federation spredes til europæiske goforbund via EGF. Uden dansk medlemskab af EGF er danske gospillere dårligere stillet udenfor Danmark.

Iwamoto Europe Foundation

Oprettelse af fonden forventes færdig dette efterår. Hvis jeg modtager noget om regler for tildeling af støtte, vil jeg naturligvis gemme det til DGF’s medlemmer.

Lidt flere oplysninger om fonden findes her.

Bliver der en gokongres næste år?

Gokongres i Kamyanets-Podilskyi i Ukraine skulle have været afholdt i sommeren 2020. Udsat til først til sidste år, 2021, og senere næste år, 2023, på grund af COVID-19 pandemien.

EGFs eksekutivkomiteen har valgt at aflyse 2023 pga. Ruslands invasion af Ukraine. På den anden side er der stadigvæk et ønske blandt arrangørerne at afholde gokongressen. Resultater er udsættelse på ubestemt tid og tidligst i sommeren 2025.

Hvad sker der så med gokongressen næste år?

Nogle tyskere har tilbudt at arrangere og afholde kongressen næste år i Tyskland. Lidt af en gentagelse af det, der skete i Oberhof i 2017, som blev arrangeret med kun 7 måneders varsel. Det blev en succes og gav et økonomisk overskud.

Men, grundet EGFs dårlige økonomi kan der ikke stilles underskudsgaranti, sådan som det skete i Rumænien. Omvendt har Deutsche Go Bund ikke lyst til at risikere et underskud. Det er stadigvæk usikkert, hvor mange der kommer fra de store deltagerlande i Japan, Kina og Sydkorea pga. COVID-19.

Ingen beslutning blev meldt ud herom efter Deutsche Go Bund’s (DGoB) bestyrelsesmøde i august måned. Vi danskere kan kun vente og se, hvordan det ender. Der bliver arbejdet på at finde en løsning.

Tilmelding til kongres 2024 i Toulouse er åbnet

Hjemmeside for flere oplysninger, se https://egc2024.org.

Det er også muligt at tilmelde sig nyhedsbrev via e-mail. Desuden kan man følge kongressen på Facebook og Twitter.

Arrangørerne forbereder en begivenhed med 1000 deltagere. Så er 300 studieboliger, som kongressen får rådighed over, ikke nok. Vil du deltage, bør du søge efter alternativer.

Andre udvalgte turneringer med dansk interesse

Amatør VM 2022 er ikke blevet afholdt af Kina, som det ellers var planen. Jeg gætter, det skyldes de indrejseregler, der p.t. gælder grundet corona. Kommer der en alternativ turnering? EGF har ikke fået nogen information om, hvad der kommer til at ske.

Amatør VM 2023: Her har EGF heller ikke fået nogen information.

VM Pargo 2022 forventes afholdt som sædvanlig i Tokyo i 10. og 11. december. Hold øje med http://www.pairgo.or.jp/ og http://www.worldpairgo.org/.

Så vidt jeg ved, fordeles et antal pladser mellem de europæiske goforbund. Jo flere medlemmer et forbund har, jo oftere kommer der et tilbud om at deltage med ét par.

European Youth Go Championship (EYGC) 2023: Det europæiske mesterskab for børn og unge. Tyrkisk goforbund forsøger at arrangere en turnering. Det bliver i Antalia i marts måned.

Finn Nørgaard, kasserer i Dansk Go Forbund, e-mail kasserer@DanskGoForbund.dk, 4. september 2022
#2235

Fritids Bazar

Ringsted Go Klub vil være tilstede på Fritidsbazaren i Ringsted den 1. oktober.

Vi vil præsentere go som en fritidsaktivitet som børn i Ringsted kan gå til.

Normalt sætter vi en grænse fra 6 år og opefter, men man kan også godt starte når man er yngre, hvis interressen er der, og med støtte fra forældrene.

Det er en sport for hele familien, hvor både børn, forældre og bedsteforældre kan være med.

29. august 2022
#2234

De danske Ungdomsmesterskaber U12 og U16

Den 18. juni blev der afholdt De danske Ungdomsmesterskaber 2022 for U12 og U16 i Ringsted.

Lige som i 2021 havde vi enkelte voksne med (mest forældre til børnene) som deltog uden for konkurrencen, fordi der ikke er børn nok, til at kunne afholde en turnering. Det betød, at vi kunne afholde en turnering med 7 børn og 5 voksne, hvoraf 2 af børnene ikke havde dansk statsborgerskab, og derfor ligeledes ikke kunne vinde Ungdomsmesterskaberne.

Således var der ingen børn med over 12 år, så U16-mesteren måtte findes i blandt børnene under 12 år.


Turneringen blev derfor afholdt som en stor hovedturnering, med præmier til de 4 bedst placerede deltagere, kåring af 2 ungdomsmester. Endelig holdt vi sideløbende en 13x13-lyn-go-turnering, hvoraf den bedst placerede spiller, der ikke have vundet noget i hovedturneringen, ligeledes vandt præmier. Endelig modtog alle børn, der ikke have vundet noget, også en præmie for at deltage.

Pauserne blev brugt til alle mulige aktiviteter, som foruden go omfattede både basket, fodbold og klatring.

Da der var flest børn med til turneringen blev det overvejende børn, der mødte børn i de forskellige runder, mens de voksne fungerede som en slags bump undervejs gennem turneringen.


Vi forsøgte os i år med fisher-time (20min + 5 sek tillæg per træk), hvilket gjorde at spillene varede fra 30 – 70 min, hvilket var en passende tid, til børn under 12 år.

Mellem runderne blev der også tid til at spille 13x13-lyn-go, med 5min betænkningstid og suddent death med fuldt handicap, efter en tabel, som Lars havde fundet, der laver hadicapsystemet fra 19x19 om til 13x13.

Her var det også muligt for folk, der ikke deltog i hovedturneringen at deltage, hvilket forældre og en enkelt tilskuer benyttede sig af.

Desuden kunne forældre, der ikke på forhånd kendte til go, selv om deres børn spiller det, også prøve kræfter med spillet.

De 4 første pladser i hovedturneringen blev vundet af

 1. Zijun Chen

 2. Lars Kristensen

 3. "Jive"

 4. Oliver KristensenGo på Skovly Børneløb 2022

For fjerde gang afholdte Skovly Camping sit "Skovly Børneløb" den 14. august 2022.

Børneløbet er ikke bare et løb i den smukke Ortved skov, men en mulighed for at få en fridag for hele familien med løb, leg, en tur i poolen, madkurv og få indblik i en masse fritidsaktiviteter, som lokale foreninger viser frem.

Ringsted Ungdoms Go Klub var for første gang inviteret til dagen, og vi mødte talstærkt frem både instruktører, forældre og børn og vi håber at blive inviteret igen.

Det blev en hyggelig dag, med sol og snak, og en masse Go. Der var mange forbi vores plads, både børn og voksne.

Alle nysgerrige fik prøvet og oplevet Go. Der var også mange snakke om spillets fortræffeligheder og filosofi. Det var et virkeligt godt arrangement, som vi gerne vil deltage en anden gang i. Tak til Skovly Camping for det store arbejde med at stille arrangementet på benene.

Henrik Falk, 25. august 2022
#2231

Første klubdag efter sommerferien

Normal kalender på vej

Covid-19 og konflikten i Ukranie har budt på mange aflysninger og forsinkelser de sidst par år, men EGF har meldt, at de regner med at være med igen fra juli 2024, således at arrangementer efter denne dato, vil blive annonceret ved sædvanlig tid og unden aflysninger.

Her følger de datoer og omtrentlige datoer, vi allerede nu kender:

De europæiske Mesterskaber for kvinder 2022.

Vil blive afhold i Budapest 24. – 25. september.

De europæiske Pair Go Championship 2022

Vil blive afholdt 8. – 9. oktober i Strasbourg.

De europæiske Ungdomsmesterskaber 2023

Vil blive afholdt omkring uge 10 i Antalya.

Nærmere oplysninger følger forhåbentlig snart.

Den 65. europæiske Gokongres

Den skulle efter planen have været afholdt i Ukraine, men Det Ukrainske goforbund har nu meddelt, at de desværre ikke ser sig i stand til at afholde den.

Både det polske og den tyske goforbund har tilbudt at de vil se, om de kan afholde gokongressen, men der er endnu ikke kommet en officiel udmelding om hvor den skal være, men det bliver sandsynligvis enden i Hamburg eller Warszawa.

De europæiske Mesterskaber for kvinder 2023.

Vil blive afhold i Strasbourg 13. – 14. maj.

Den 66. europæiske Gokongres

Den vil blive afhold i Toulouse og der er allerede en hjemmeside med det officielle program tilgængelig: Program.

Det er samtidig med OL i Paris, og der vil blive organiseret flytransport mellem Toulouse og Paris, således at man kan både har mulighed for at se dele af OL-programmet og deltage i gokongressen.

De europæiske Pair Go Championship 2023

Vil blive afholdt 16. – 18. august i Leksand.

Kalender for Ringsted Go Klub findes nu frem til juli 2024, og vil løbende blive opdateret efterhånden som vi får oplysninger om relevante turneringer og andre events.

2. august 2022
#2229

Ungdomsklubben fortsætter efter sommerferien

The Hungarian Go Camp 2022

The Hungarian Go Camp is a traditional annual go-meeting event dedicated to truly go-related activities.

We welcome all Go players from 10 to 17 July to the natural camp of Százhalombatta right on the banks of the Danube.

 • go teachers: Lukas Podpera 7D, Dominik Boviz 6D, Domonkos Albrecht 1D
 • lot of go games
 • running-go and several special camp tournaments
 • relay go, training, simultans
 • individual lessons from teachers and analysis of your own matches
 • pool beach and Hungarian style barbecue at campfire
 • EGF rated camp closing handicap tournament on Sunday
 • camp's points race from Monday to Saturday
 • tennis, football

All levels are welcome.

More informations and registration: https://goszovetseg.hu/?page=competition&mode=readid&compid=944
Contact: domi@boviz.hu

21. maj 2022
#2222

French Go Summer Camp 2022

The French Summer Camp is the French Go Federation big annual go meeting with more than a hundred participants.

Den europæiske Go-kongres 2022

Planlægger du din sommerferie nu, så husk at Den europæiske Go-kongres finder sted

den 22. juli til 7. august i Romænien

Aflysning af klubdag den 9. april

Klubdagen den 9. april er desværre blevet aflys på grund af manglende tilmeldinger.

8. april 2022
#2218

50th Prague tournament

23 – 24 April 2022

8000 € prize pool

XXIII SEVILLE GO TOURNAMENT 2022

Saturday 23rd april 2022 9:15h. “La Carbonería“ C/ Céspedes 21A SEVILLE-SPAIN

Organizes: Andalusian Go Association (AGOA)
Collaborates: Diputación de Sevilla, La Carbonería Go Club, Spanish Go Association (AEGO),
Seville Go Association (ASEGO).

www.andalucia-go.org
goandalucia @ gmail.com

 • Younger than 18 free
 • Players 11 kyu or below free
 • Rest of participants 25 €
 • Carbonería Go Club members, 50% discount on the applicable enrollment

28. marts 2022
#2214

Ruslands invasion af Ukraine

Som følge af den nuværende verdenssituation og Ruslands invasion af Ukraine, har man i Europæisk Go Forbund (EGF) d. 3. maj afholdt en ekstraordinær generalforsamling for at drøfte hvordan EGF skulle reagere på dette. Vi afventer fortsat et officielt skriv fra EGF om det, men da det endnu ikke er kommet informeres I her:

På mødet blev vedtaget følgende:

 1. Alle EGF begivenheder i Rusland aflyses eller flyttes
 2. Russiske spillere kan ikke repræsentere Rusland (skal bruge neutralt flag) ved deltagelse i EGF arrangementer.
 3. Det Russiske Go Forbund suspenderes fra EGF. (Dvs. de er stadig medlem, men uden nogen rettigheder ved f.eks. Annual General Meeting)

Dansk Go Forbund har støttet de vedtagne punkter.

Der har også været diskuteret strengere sanktioner end det som er vedtaget, f.eks. at fuldstændigt udelukke russiske spillere.

Vi er dog tilfredse med de nuværende sanktioner, da vi tror på at man ikke hensynsløst skal straffe almindelig mennesker for handlinger foretaget af en regering som pålægger dem streng censur og trusler for at gå imod den.

På den korte bane, er det dog besluttet at tage særligt hensyn til den nuværende situation. Det betyder at ved det Europæiske Ungdomsmesterskab som afholdes i Rumænien 10. – 12. marts, vil der ikke være Russisk deltagelse. Turneringen afholdes som planlagt, og der forventes også at være enkelte Ukrainske deltagere.

Vi går ind for at bakke op om det signal som hele verden sender nu, at det som Rusland foretager sig ikke på nogen måde er acceptabelt, og derfor ville det også være forkert ikke at gøre noget. Og vi mener også at det er vigtigt at vise solidaritet overfor de Ukrainske spillere, som ikke kan eller vil spille med Russiske spillere.

Om man skal fuldstændig afskære Rusland og dens befolkning er et kontroversielt spørgsmål. Vi tror på at et humanitært bånd, som Go spillet f.eks. kan være, også kan være vigtigt for at vi ser en bedre verden i fremtiden.

Er der spørgsmål til ovenstående, er i alle meget velkommen til at skrive til f.eks. mig på sekretaer@danskgoforbund.dk eller til hele bestyrelsen på bestyrelsen@danskgoforbund.dk

Mathis Isaksen, Sekretær i DGF, 10. marts 2022
#2212

John Nielsen Online Grand Prix

Ringsted Go Klub inviterer hermed alle Go spillere i Danmark til den fjerde og sidste turnering i JNOGP 2021/22.

3. april – 11. juni 2022

Du kan læse mere om tilmelding og spilleplan for turneringen her: https://rgok.dk/RGK/Turneringer/ringsted-jnogp2021-4.html

Som i de andre turneringer er der opstartsmøder på Discord søndage kl. 13 og review torsdage kl. 19:30. Se nærmere datoer i spilleplanen.

Du kan læse mere generel information om turneringen og regler på Dansk Go Forbund hjemmeside: https://danskgoforbund.dk/hjem/index.php/jnogp

Har du spørgsmål så send mail til: jnogp@ringsted-go-klub.dk

16. marts 2022
#2211

Dette betyder at spillere under 18 år, vil kunne få dækket op til 1.000 kr. (så længe puljen tillader det) til udgifter vedr. rejse og ophold.

Skriv til nordic2022@danskgoforbund.dk for at høre mere og tilmelde til turnering

15. marts 2022
#2210

Formandens beretning på Ringsted Go Klubs generalforsamling

En stor del af tiden, der er gået siden sidste års generalforsamling i Ringsted Go Klub 5. juni, har været præget af corona-pandemien og de dermed følgende restriktioner.

Det var dog heldigvis muligt at deltage med instruktion i Go ved arrangementet ”Sommersjov” i Ringsted Kommune 27. juli og 5. august i Samlingssalen på Dagmarskolen – et arrangement for børn i alderen 6-12 år. Adskillige børn deltog, og flere er nu med i den nye ungdomsafdeling af Ringsted Go Klub, som mødes hver torsdag kl.16-18 på Dagmarskolen. Klubben begyndte torsdag den 12. august 2021 og har Nicolai Ryge og Henrik Falk som instruktører. Det er blevet en succes, og jeg vil gerne lige som ved sidste generalforsamling takke klubbens medlemmer Christina Lucas, Henrik Falk og Nicolai Ryge for deres store indsats i forbindelse med forberedelsen og planlægningen af dette vigtige børne- og ungdomsarbejde.

Den planlagte online-turnering til minde om Go-spilleren m.m. John Nielsen begyndte 1. august. Første del af de 4 Grand Prix-turneringer sluttede 30. september, og vi er nu godt i gang med den tredje turnering. Med ca.7-10 deltagere fra forskellige steder i landet, må denne online-turnering betegnes som en succes. Turneringen tiltrækker flere spillere, som ikke er organiseret i klub. Vi fortsætter derfor turneringen i hvert fald frem til sommerferien.

Ringsted Go Klub var godt repræsenteret ved DM i Go 2021, som blev afholdt på ”Folkestedet” i Århus 22-24. oktober. 25 spillere deltog, heraf to fra Tyskland, mens 22 spillere kom fra de danske Go klubber. Fra Ringsted Go Klub deltog Ievgen Liubymkin, Nicolai Ryge, Kim Johansen, Henrik Falk og undertegnede. Vi placerede os på denne måde: Nr.16: Jive, nr. 18: Kim, nr. 19: Nicolai, nr. 24 undertegnede og nr. 25: Henrik. Sammen med tre andre vandt Nicolai en præmie fordi han som kyu-spiller vandt fire ud af seks partier.

Vinderen af DM 2021 blev Søren Ohlenbusch (4 dan) fra Odense Go Klub, som tog titlen tilbage fra Mathis Isaksen (4 dan), som vandt sidste år i Ringsted.

På brætspilsdagen på Ringsted Bibliotek torsdag den 21. oktober kl.15-18 deltog en række medlemmer af Ringsted Go Klub som instruktører. Overskriften hed ”Spil som en samurai eller viking”, og arrangementet var et samarbejde mellem RGK og Dansk Shogi Forbund, Dansk Othello Forbund, World Tafl Federation og, som noget nyt, også Ringsted Backgammon Klub., forbund og klubber, som alle stillede med instruktører. For første gang var der desuden demonstration af middelalder-backgammon. Ca.20 personer deltog, og havde en fornøjelig eftermiddag. Dog må vi håbe, at der næste gang også dukker deltagere op, som ikke i forvejen har tilknytning til en af spilinstruktørerne.

Som nævnt i nytårshilsenen, lykkedes det at afslutte året med afholdelsen af de danske Ungdomsmesterskaber i Go i Ringsted lørdag den 4. december, en spændende og vellykket dag, hvor Ringsted Go Klubs ungdomshold deltog med hele seks debuterende spillere i alderen 5-11 år. Det blev, som Henrik Falk skriver, ”en spændende og vellykket dag, hvor alle blev mere erfarne”. Vinderne af U-12 blev 1) Oliver Kristensen (17 kyu) fra Københavns Go Klub, 2) Edward Nymand (21 kyu) fra Ringsted Go Klub og 3) Alfred Lucas (20 kyu) fra Ringsted Go Klub. Oliver, Edward og Alfred blev samlet nr. 5, 7 og 8 af de 12 deltagere. Zijun Chen (2 dan) blev nr. 1 foran Lars Kristensen (2 kyu) og David Kristensen (8 kyu). Kim Johansen fra RGK kom ind på 4.pladsen.

Første turnering i år var Ambassador’s Cup 12.-13. februar, som blev afholdt i Seidokans lokaler i Valby med deltagere fra Danmark, Slovenien, Sydkorea, Polen, Tyskland, Canada og Frankrig. Koreanske Kim Dohyup (7 dan) blev en suveræn vinder, som ingen kunne besejre uanset antallet af handicapsten. Deltagerne fra RGK fik meget stærk modstand og måtte alle spille meget høje handicap-spil. Alle gik derfor efter turneringen tilbage i styrke, bortset fra Jive, som fik en flot 2. plads og dermed blev bedst placerede dansker. Veteranen Frank Hansen (2 dan) blev nr. 3. Ringsted Go Klubs medlemmer Nicolai, Kim, Edward og Naja sluttede som henholdsvis nr. 23, 24, 27 og 29.

Lørdag den 19. februar blev der efter 2 års pause på grund af corona afholdt brætspilsdag på Ubby Bibliotek, hvor 14 instruktører underviste ca. 20 andre fremmødte i 15-20 forskellige spil. Der var afbud fra de sædvanlige Go-instruktører fra Ringsted Go Klub, så David Fotel fra Farum skulle stå for undervisning i Go. Desværre måtte han på selve dagen melde afbud, så der blev ikke instrueret i Go. Jeg selv fik dog spillet to 9x9 partier mod Liu Mingjie, kinesisk instruktør i Xiang Qi fra Kalundborg. Der var ikke så mange lokale tilmeldt, men flere kom langvejs fra, bl.a. Christina og Alfred Lucas fra Ringsted Go Klub, der så vidt jeg kan forstå, havde en rigtig god dag.

Vi håber på et endnu bedre fremmøde ved næste brætspilsdag på Ubby Bibliotek 15. oktober kl.10-13 og på Ringsted Bibliotek lørdag den 22. oktober.

Af yderligere planer for det kommende år kan nævnes at NM 2022 afholdes 15.-17. april i Frivillighedens Hus i Sønderborg. Her hjælper Ringsted Go Klub til med udstyr og planlægning. Desuden afholder Københavns Go Klub DM 2022 i bededagsferien 13.-15. maj, og RGK planlægger den 18. juni at afholde Ringsted KSPO 2022 og de danske ungdomsmesterskaber i Go for U12/U16. Vi har også planer om at deltage i ”Sommersjov i Ringsted 2022”, der er Ringsted kommunes sommerferietilbud til kommunens skolebørn.

RGKs ungdomshold har været en stor succes i efteråret, og vi fortsætter med at udvide klubben i det nye år. Vi planlægger at invitere de kommende skolebørn, omkring 5-7 år, til en introduktionsdag i maj.

Til august starter vi et nyt ungdomshold op, så vi både har et begynderhold og et hold for viderekomne.

Et udvalg under Danmarks Tankesports Forbund planlægger at lave en samlet event for de forskellige spilorganisationer, deriblandt Dansk Go Forbund. Når dette bliver en realitet, håber vi, at medlemmer af Ringsted Go Klub kan deltage som instruktører.

26.-28. august afholdes Ringsted Middelalderfestival 2022. Jeg har for leden deltaget i et opstartsmøde. Forskellige middelalderbrætspil vil blive demonstreret af adskillige spilinstruktører. Go er ikke blandt disse spil, men vi håber alligevel på den måde at kunne gøre lidt reklame for Ringsted Go Klub.

Så kan jeg tilføje, som det også blev nævnt i nytårshilsenen, at vi i bestyrelsen længe har haft ønske om et bedre IT-system, så vi kan dele dokumenter og billeder. Et sted hvor hele foreningens dokumentation er samlet. Vi vil også gerne kunne tilbyde medlemmerne, især de unge, et sted hvor de har adgang til teorimateriale, information og opgaver. Vi har været så heldige at et medlem, stor tak til dig, Jive! – har doneret et stort beløb, der giver os mulighed for det. Det betyder at vi i løbet af det nye år vil få en ny, forbedret hjemmeside.

12. marts 2022
#2208

Ambassador's Cup 2022

Ambassador blev afhold her i weekenden, og Ringsted Go Klub havde 5 deltagere med.

Turneringen blev afholdt i Seidokans lokaler i Valby med deltagere fra Danmark, Slovenien, Korea, Polen, Tyskland, Canada og Frankrig.

Ambassador's Cup er normalt lavet således, at dem, der er gået mest frem siden de sidst deltog i en turnering, vil vinde, så det er en attraktiv turnering for svage spillere at deltage i. I år blev det anderledes. For det første havde Kim Dohyup, 7 dan fra Korea, valgt at stille op, og han var så stærk, at ingen kunne vinde over ham, ligegyldigt hvor mange sten, hans modstandere fik. For det andet, var der ikke så mange svage spillere, der stillede op i år.

Det betød at alle spillere fra RGK fik endog meget stærke modstander, og vi måtte alle spille meget høje handicap-spil. Resultatet blev derfor også at vi alle sammen kom til at gå tilbage i styrke efter turneringen undtagen Jive, som kom på en flot anden plads i turnering, og derved blev den bedst placerede dansker i turnering.

Resultatet af turneringen blev:

 1. Kim Dohyup, 7 dan, Korea
 2. Ievgen "Jive" Liubymkin, 9 kyu, Danmark
 3. Frank Hansen, 2 Dan, Danmark
Resten af resultaterne

RGK stillede op med to børn på syv år, og de fik det virkeligt hårdt, og fik urimeligt stærke modstander hele vejen igennem. Derfor kom de også til at gå tilbage på den officielle styrkeliste til et niveau, som ikke yder dem retfærdighed. Ser man bort fra matematikken i det, fik de begge meget ros for hvor godt de havde spillet trods den urimelige overmagt, de var blevet udsat for.

Det var også tydeligt at de forbedrede sig i gennem hele turneringen til trods for at de led nederlag på nederlag, og jeg er sikker på at de fik noget ud af det i sidste ende, og at de får mulighed for at tage revance ved en turnering med mere rimelige modstandere.

Bortset fra dette, så blev det en meget vellykket turnering med masser af hygge og spille mellem deltagerne fra de mange nationer, der deltog.

Nicolai Ryge, 14. februar 2022
#2207

Kinesisk Nytårs Go

"Walter Schmidt" Go Club is inviting you to join us on KGS this weekend, in celebrating the Chinese New Year!

International registration: http://concurs.gotimisoara.net/bucovina-banat/cotat/registration-gp.php

 • 6 McMahon rounds, main time 45', byo yomi 3'' x 30 sec, Komi 6.5, no handicap
 • Saturday and Sunday, 29-30 of January 2022, KGS - Camera Romana
 • Rounds at: 10:00, 14:00, 17:00 CET

Thank you!

Cris Bratu, 26. januar 2022
#2206

Ringsted Go Klub skifter domæne

Det har i gennem et års tid været Ringsted Go Klubs ønske at opgradere vores IT; dels for at kunne lave mere for vores medlemmer, og dels for bedre at kunne overholde GDPR-loven, og at kunne udveksle data internt i klubben og med DGF på en mere sikker måde.

Det meste af 2021 gik med at indhente tilbud og at finde ud af hvordan vil skulle have vores IT i fremtiden. Da vi endelig havde besluttet os, havde vi ikke råd til at gennemføre det, vi havde tænkt os. Derfor komme vi først igang nu.

Nu er vi kommet igang med arbejdet. Det betyder i først omgang, at vores hjemmeside i fremtiden kommer til at ligge på domænet www.rgok.dk i stedet for www.ringsted-go-klub.dk.

Hvis man går ind på forsiden af www.ringsted-go-klub.dk bliver man automatisk sendt videre til forsiden af www.rgok.dk, men det vil det meste af året ud stadig være muligt at komme ind på den gamle hjemmeside hvis man går ind via undersider. Den gamle server vil dog ikke længere blive holdt opdateret.

Alt andet vil i først omgang være som før, men der vil komme mere indformation efter hånden som flere ting bliver lavet om.

Spørgsmål kan rettes til webansvarlig@ringsted-go-klub.dk.

Bestyrelsen, 15. januar 2022
#2205

Ungdomsklubben er kommet igang med forårssæsonen

Årets første klubdag

Med noget forsinkelse fik vi endelig afholdt årets første klubdag hvor vi hyggede os og fik ryddet op.

Stillingen efter 77. træk

Nytårshilsen fra Ringsted Go Klub

Endnu et år er gået, og i Ringsted Go Klubs bestyrelse er vi glade for at det trods corona-pandemi og deraf følgende restriktioner er lykkedes os at samles så mange gange til klubdage på Cafe Vivaldi i løbet af året.

Som I allerede ved, var klubben flot repræsenteret ved DM i Go i Århus i efterårsferien, og det lykkedes endda at afslutte året med afholdelsen af de danske Ungdomsmesterskaber i Go i Ringsted lørdag den 4. december, en spændende og vellykket dag, hvor Ringsted Go Klubs ungdomshold deltog med hele seks debuterende spillere i alderen 5 – 11 år.

Vi har i bestyrelsen længe haft ønske om at få et bedre IT-system, så vi kan dele dokumenter og billeder. Et sted hvor hele foreningens dokumentation er samlet. Vi vil også gerne kunne tilbyde medlemmerne, især de unge, et sted hvor de har adgang til teorimateriale, information og opgaver.

Vi har været så heldige, at et medlem har doneret et stort beløb, der giver os mulighed for det. Det betyder, at vi i løbet af det nye år vil få en ny, forbedret hjemmeside.

Klubben har haft stor succes med at afholde en ny online-turnering: John Nielsen Online Grand Prix. Det tiltrækker flere go-spillere, som ikke er organiseret i klub. Vi fortsætter derfor turneringen i hvert fald frem til sommerferien.

Af kommende turneringer afholder Københavns Go Klub Ambassador’s Cup 12. – 13. februar. Det er en international turnering med handicap, hvilket plejer at være meget spændende. I påskeferien afholder Dansk Go Forbund de Nordiske mesterskaber i Sønderborg. Vores klub hjælper til med udstyr og planlægning.

I bededagsferien 13. – 15. maj afholder KGK Danmarksmesterskaberne 2022.

Vores ungdomshold har været en stor succes i efteråret, og vi fortsætter med at udvide klubben i det nye år. Vi planlægger at invitere de kommende skolebørn, omkring 5 – 7 år, til en introduktionsdag i maj.

18. juni plænlægger vi at afholde Ringsted KSPO 2022, og De danske Ungdomsmesterskaber i Go for U12/U16. Vi har også planlagt at deltage i "Sommersjov i Ringsted 2022", der er Ringsted Kommunes sommerferietilbud til kommunens skolebørn.

Til august starter vi et nyt ungdomshold op, så vi både har et begynderhold og et videregående hold.

Vi planlægger at medvirke ved brætspilsdagen på Ubby Bibliotek lørdag den 19. februar kl. 10 – 13 i skolernes vinterferie, ved brætspilsdagen på Ubby Bibliotek lørdag den 15. oktober kl.10 – 13 og ved brætspilsdagen på Ringsted Bibliotek i skolernes efterårsferie, som vil blive afholdt lørdag den 22. oktober.

Desuden håber vi, at medlemmer af RGK vil kunne deltage som instruktører i forbindelse med en tankesportsevent 17. eller 18. maj kl.12 – 19 på Frederiksberg Rådhus. Her er det tanken at præsentere de forskellige kort- og brætspil, som dyrkes af de forbund, som er medlemmer af paraplyorganisationen Danmarks Tankesports Forbund: kortspillene Bridge, L'hombre og Tarok, brikspillet Mahjong og brætspillene Skak, Backgammon, Go, Othello og Shogi.

Endelig håber vi, at medlemmer af Ringsted Go Klub vil kunne deltage som brætspilsinstruktører ved Ringsted Middelalderfestival 2022, som løber af stablen 26. – 28. august.

Formand Peter Michaelsen og Næstformand Henrik Falk, 5. januar 2022
#2202

De danske Ungdomsmesterskaber i go 2021

2021 blev afsluttet med afholdelsen af De danske Ungdomsmesterskaber i go i Ringsted

De danske Ungdomsmesterskaber i go for unge under henholdvis 12 og 16 år blev afgjort i Ringsted lørdag 4. december kl. 10 - 17, mens U20 mesterskabet blev afgjort i Aarhus tidligere på året i forbindelse med afholdelsen af Danmarksmesterskabet 2021

Ringsted Go Klubs ungdomshold deltog med hele seks debuterende spillere i alderen fra 5 år - 11 år.

Det blev en spændende og vellykket dag, hvor alle blev mere erfarne.

Turneringen blev afholdt som en 4 runders McMahon-turnering med en betænkningstid på 30 min og sudden death, hvor voksne kunne deltage uden for turnering. Se resultatet af hele turneringen

Vinderen af U12 blev Oliver kristensen (17 kyu) fra Københavns Go Klub

Vinderne af U12 blev
1 Oliver Kristensen (17 kyu) fra Københavns Go Klub
2 Edward Nymand (21 kyu) fra Ringsted Go Klub
3 Alfred Lucas (20 kyu) fra Ringsted Go Klub

Vinderen af U16 blev David Kristensen (8 kyu) fra Københavns Go Klub

Vinderne af U16 blev
1 David Kristensen (8 kyu) fra Københavns Go Klub
2 Oliver Kristensen (17 kyu) fra Københavns Go Klub
3 Edward Nymand (21 kyu) fra Ringsted Go Klub

I pauserne blev der spillet 13x13-lyngo med en betænkningstid på 6 min og fuldt handicap, hvilket også var en populært.

Henrik Falk og Nicolai Ryge, 1. januar 2022
#2201

Nytårsgo er aflyst

Vi har fået et brev fra Ringsted Kommune, hvor vi bliver bedt om at aflyse alle arrangementer frem til den 4. januar.

Derfor bliver vi nødt til at aflyse vores traditionelle nytårs-go lige som sidste år. Nytårs-go har ellers altid været en del af aktiviteterne i Ringsted Go Klub lige fra starten, og vi håber at det kan lade sig gøre at holde vores tradition i hævd til næste år, selv om det nu har været aflyst to år i træk.

Vi er på nuværende tidspunkt ikke klar over om vi i hvilket omfang vi kan gennemføre de forskellige aktiviteter mellem den 4. og 19. januar, men vi arbejder på at finde ud af det.

Nytårsgo

Vi afholder vores årlige nytårs-go hyggedag søndag den 2. januar 2022 på Cafe Vivaldi, Sct. Hansgade 18, 4100 Ringsted.

Dette arrangement er for alle medlemmer, også de unge, hvis de har en voksen eller familie med.

Fra kl. 14:30 – 18 spilles der go. Hvis du er familiemedlem, har du mulighed for at lære spillet nærmere at kende og prøve det.

Fra kl. 18 er der spisning og hygge for dem, som har lyst.

Bemærk, at al forplejning er på egen regning under hele arrangementet. Det er ikke muligt, at medbringe mad- og drikkevarer.

Der er god stemning med japansk udsmykning, og Peter Fogh fra Seidokan kommer muligvis og åbner baren på et tidspunkt hvor der er mulighed for at smage god japansk Sake

Vi ser frem til at se mange af jer i København d. 12. – 13. februar 2022.

Se invitation her:
http://www.kgok.dk/inv/ambcup22i.html

Københavns Go Klub, 12. oktober 2021
#2159