Januar 2022

Søndag den 2.
kl 14:30 – 18:00

Aflyst på grund af corona-nedlukning

Nytårsgo

Af hensyn til bordbestilling i cafeen, skal man tilmelde sig senest torsdag den 23. kl 12.

Lørdag den 8.
kl 14:30 – 18:00

Klubdag

Af hensyn til bordbestilling i cafeen, skal man tilmelde sig senest fredag kl 12.

Søndag den 9. kl 13:00 – lørdag den 22.

JNOGP Ringsted #3 1. runde.

Torsdag den 13.
kl. 16:00 – 18:00

Klubdag

Instruktører:
Henrik og Nicolai

Dagmarskolen, Ringsted

Tidsplan;
16:00 – 18:00

Lørdag den 15.
kl 14:30 – 18:00

Klubdag

Revision af regnskaber

Af hensyn til bordbestilling i cafeen, skal man tilmelde sig senest fredag kl 12.

Torsdag den 20.
kl. 16:00 – 18:00

Klubdag

Instruktører:
Henrik og Nicolai

Dagmarskolen, Ringsted

Tidsplan;
16:00 – 18:00

Søndag den 23. kl 13:00 – lørdag den 5. februar

JNOGP Ringsted #3 2. runde.

Torsdag den 27.
kl. 16:00 – 18:00

Klubdag

Instruktører:
Henrik og Nicolai

Dagmarskolen, Ringsted

Tidsplan;
16:00 – 18:00

Torsdag den 27. kl 19:30

Review fra runde 1, JNOGP Ringsted #3

Ting der skal gøre i løbet af måneden

Regnskab laves

Gennemgang af persondatapolitikken

Indkaldelse til Generalforsamling

Februar 2022

Først i måneden

Nyhedsbrev

Indkaldelse til Generalforsamling

Torsdag den 3.
kl. 16:00 – 18:00

Klubdag

Instruktører:
Henrik og Nicolai

Dagmarskolen, Ringsted

Tidsplan;
16:00 – 18:00

Lørdag den 5.
kl 14:30 – 18:00

Klubdag

Af hensyn til bordbestilling i cafeen, skal man tilmelde sig senest fredag kl 12.

Søndag den 6. kl 13:00 – lørdag den 26.

JNOGP Ringsted #3 3. runde.

Torsdag den 10.
kl. 16:00 – 18:00

Klubdag

Instruktører:
Henrik og Nicolai

Dagmarskolen, Ringsted

Tidsplan;
16:00 – 18:00

12. – 13.

Ambassador's Cup

Torsdag den 17. kl 19:30

Review fra runde 2, JNOGP Ringsted #3

Lørdag den 19.

Brætspilsdag i Ubby

Tilmelding påkrævet

se Ubby Bibliotek

Torsdag den 24.
kl. 16:00 – 18:00

Klubdag

Instruktører:
Henrik og Nicolai

Dagmarskolen, Ringsted

Tidsplan;
16:00 – 18:00

Lørdag den 26.
kl 14:30 – 18:00

Klubdag

Af hensyn til bordbestilling i cafeen, skal man tilmelde sig senest fredag kl 12.

Søndag den 27. kl 10:00

Generalforsamling i OGK

Bolbro

Der er formentlig miniturnering fra omkring kl 11.

Tilmelding er ønskværdig

Søndag den 27. kl 13:00 – lørdag den 12. marts

JNOGP Ringsted #3 4. runde.

Ting der skal gøre i løbet af måneden

Regnskab revideres

Indberetninger til Kommunen

Reservering af lokaler til skoleåret 2022/2023

Marts 2022

Først i måneden

Nyhedsbrev

Torsdag den 3. kl 19:30

Review fra runde 3, JNOGP Ringsted #3

6. – 9.

Prag

10. – 12.

Prag

Torsdag den 27. kl 19:30

Review fra runde 4, JNOGP Ringsted #3

Lørdag den 19.
kl 14:30 – 18:00

Generalforsamling

Af hensyn til bordbestilling i cafeen, skal man tilmelde sig senest fredag kl 12.

Ting der skal gøre i løbet af måneden

Lav Indberetninger af generalforsamling til Kommunen

Planlægning af "Sommersjov i Ringsted".

Begynd planlægning af Samurai-dag

April 2022

Først i måneden

Nyhedsbrev

15. – 17.

Frivillighedens Hus, Sønderborg

Maj 2022

Først i måneden

Nyhedsbrev

Den 13. – 15.

DM 2022

Juni 2022

Først i måneden

Nyhedsbrev

Lørdag den 11.
kl 10:00 – 16:00

Ringsted Børnefestival

Ringsted

Fra 3 – 12 år

En dag i måneden

Slesvigs Sommerturnering

Flensborg

En Lørdag

KSPO-turnering

Ringsted

Ting der skal gøre i løbet af måneden

Efteråret planlægges

Skriftligt materiale til samurai-dag afleveres til trykning

Slutningen af måned: bestyrelsen modtager halvårsregnskab

Juli 2022

Først i måneden

Nyhedsbrev

Sommerferie

22. – 7. august

64th European Go Congress

Ting der skal gøre i løbet af måneden

Planlæg Sommersjov i Ringsted

Planlæg opstart af RUGK

August 2022

Først i måneden
10:00 – 16:00

Sommersjov i Ringsted

Midt i måneden
kl. 16:00 – 18:00

Opstart af Ungdomsgo.

Instruktører:

Dagmarskolen, Ringsted

26. – 28

Ringsted Middelalderfestival

Ringsted

Ting der skal gøre i løbet af måneden

Planlæg opstart af RUGK

September 2022

Først i måneden

Nyhedsbrev

Slutningen af måneden

Slesvigs Efterårsturnering

Flensborg

Ting der skal gøre i løbet af måneden

Oktober 2022

Først i måneden

Nyhedsbrev

Lørdag den 15.

Brætspilsdag i Ubby

Tilmelding påkrævet

se Ubby Bibliotek

Lørdag den 22.

Ringsted

Ting der skal gøre i løbet af måneden

Begynd at koordiner med andre klubber mhp fastsættelse af dato for generalforsamling 2022

November 2022

Først i måneden

Nyhedsbrev

Ting der skal gøre i løbet af måneden

Foråret planlægges

December 2022

Først i måneden

Nyhedsbrev

Juleferie

Januar 2023

Ting der skal gøre i løbet af måneden

Regnskab laves

Gennemgang af persondatapolitikken

Indkaldelse til Generalforsamling

Februar 2023

Først i måneden

Nyhedsbrev

Indkaldelse til Generalforsamling

Omkring uge 7

Ambassador's Cup

Uge 7

Brætspilsdag i Ubby

Tilmelding påkrævet

se Ubby Bibliotek

Ting der skal gøre i løbet af måneden

Regnskab revideres

Indberetninger til Kommunen

Reservering af lokaler til skoleåret 2023/2024

Marts 2023

Først i måneden

Nyhedsbrev

Ting der skal gøre i løbet af måneden

Lav Indberetninger af generalforsamling til Kommunen

Planlægning af "Sommersjov i Ringsted".

Begynd planlægning af Samurai-dag

April 2023

Først i måneden

Nyhedsbrev

7. – 9.

Nordic Championship

Maj 2023

Først i måneden

Nyhedsbrev

Den 5. – 7.

DM 2023