Juli 2020

Først i måneden nyhedsbrev

Lørdag den 18. klubdag

Lørdag den 25. klubdag

European Go Congress – aflyst, men delegerforsamlingen afholdes online i slutningen af måneden

Slesvig Sommerturnering (venskabskamp Danmark/Tyskland) Aflyst

August 2020

Lørdag den 8. Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre
den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Lørdag den 22. Hamburger Schnellgo Turnier

Lørdag den 22. Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Lørdag den 29. Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Lørdag den 29. ca. kl 11:00 Odense Turnering? Status ukendt

September 2020

Først i måneden nyhedsbrev

Den 5 – 7. European Women's Champinonship, London

Copenhagen Open

Oktober 2020

Først i måneden nyhedsbrev

Den 10. Brætspilsdag i Ubby

Den 15. Brætspildag i Ringsted

Den 16. - 18 DM i Ringsted

Den 21. Kursus i Markedsføring og synlighed af foreninger

Slesvigs Efterårsturnering

Aftale dato for revidering af regnskab

November 2020

Først i måneden nyhedsbrev

Foråret planlægges

Den 7. Hamburger Schnellgo Turnier

midt i måneden? Ringsted Cup

Den 19. Kursus, Fundraising

Uge 47 og 49; Henholdvist U12 og U16, samt Københavns Go Camp for børn

Begynd at koordinere med andre klubber med henblik på at få fastsat en dato for generalforsamling

December 2020

Først i måneden nyhedsbrev

Januar 2021

Regnskab laves og revideres

Indberetninger til Kommunen

Indkaldelse til Generalforsamling

Februar 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Uge 6: Brætspilsdag i Ubby

Ambassador's Cup

Odenses Endagsturnering?

Marts 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Generalforsamling

April 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Pinsen: Nordic Open i København?

Maj 2021

Først i måneden nyhedsbrev

DM 2021 i århus, Bededagsferien

Aftale dato for revidering af regnskab 2022

Juni 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Efteråret planlægges

Begynd at koordiner med andre klubber mhp fastsættelse af dato for generalforsamling 2022

Slesvigs Sommerturnering

slutningen af måned: bestyrelsen modtager halvårsregnskab

Juli 2021

Først i måneden nyhedsbrev

European Go Congress 2021 i slutningen af måneden

August 2021

Kallundborg Middelalderfestival

September 2021

Først i måneden nyhedsbrev

European Women's Champinonship

Copenhagen Open

Oktober 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Uge 42: Brætspilsdag i Ubby

Uge 42: Brætspildag i Ringsted

Slesvigs Efterårsturnering

November2021

Først i måneden nyhedsbrev

Foråret planlægges

Hamburger Schnellgo Turnier

Ringsted Cup midt i måneden?

Uge 47 og 49; Henholdvist U12 og U16, samt Københavns Go Camp for børn

December 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Last modified: