Juli 2020

Først i måneden nyhedsbrev

Lørdag den 18. klubdag

Lørdag den 25. klubdag

European Go Congress – aflyst, men delegerforsamlingen afholdes online i slutningen af måneden

Slesvig Sommerturnering (venskabskamp Danmark/Tyskland) Aflyst

August 2020

Lørdag den 8. Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Lørdag den 22.
Hamburger Schnellgo Turnier

Lørdag den 22. Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.
Inkl. planlægningsmøde om ungdomsgo.

Lørdag den 29. Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Lørdag den 29. ca. kl 11:00
Odense Turnering
Bolbro Brugerhus
En 3 runders handicap turnering, med reduceret handicap, hvor der vil være mulighed for at spise

September 2020

Først i måneden nyhedsbrev

Den 5 – 7.
European Women's Champinonship, London Aflyst

Lørdag den 5.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00 Aflyst
Inkl. Planlægningsmøde af Ungdomsgo
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Lørdag den 19.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
Inkl. Planlægningsmøde af Ungdomsgo
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Lørdag den 26.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.
Inkl. bestyrelsesmøde

Copenhagen Open Aflyst

Oktober 2020

Først i måneden nyhedsbrev

Lørdag den 3.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre
den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Lørdag den 10.
Brætspilsdag i Ubby Udsat til uge 6

Lørdag den 10.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Onsdag den 15.
Brætspildag i Ringsted

Den 16. – 18
DM i Ringsted

Den 21.
Kursus i Markedsføring og synlighed af foreninger Udsat til 2021

Lørdag den 24.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Søndag den 25.
13x13-turnering for børn og voksne i København

Lørdag den 31.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Slesvigs Efterårsturnering


Aftale dato for revidering af regnskab

November 2020

Først i måneden nyhedsbrev

Den 7.
Hamburger Schnellgo Turnier

Søndag den 8.
Äbne Danske Ungdom Mesterskaber (U16 & U12) på 13*13 for børn, unge og voksne
i København

Lørdag den 14.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.

Midt i måneden Ringsted Cup Udsat til 2021

Den 19. Kursus, Fundraising Udsat til 2021

Lørdag den 21.
Klubdag
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.


Begynd at koordinere med andre klubber med henblik på at få fastsat en dato for generalforsamling

Forår planlægges

December 2020

Først i måneden nyhedsbrev

Juleferie

Januar 2021

Lørdag den 2.
Nytårsgo
Cafe Vivaldi kl 14:30 – 18:00
For at sikre den anbefalede afstand af hensyn til covid-19 skal man tilmelde sig til formanden formand@ringsted-go-klub.dk senest fredag kl 12.


Regnskab laves og revideres

Indberetninger til Kommunen

Indkaldelse til Generalforsamling

Februar 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Uge 6: Brætspilsdag i Ubby

Ambassador's Cup

Odenses Endagsturnering?

Marts 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Den 12.
Foreningernes GALLA-aften

Generalforsamling


Begynd plænlgning af Samurai-dag

April 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Pinsen: Nordic Open i København?

Maj 2021

Først i måneden nyhedsbrev

DM 2021 i århus, Bededagsferien

Aftale dato for revidering af regnskab 2022

Juni 2021

Først i måneden nyhedsbrev

2. – 21.
Amatør VM
i Vladivostok

Den 12. 10:00 – 16:00
Ringsted Børnefestival
fra 3 – 12 år

Slesvigs Sommerturnering


Efteråret planlægges

Skriftligt materiale til samurai-dag afleveres til trykning

slutningen af måned: bestyrelsen modtager halvårsregnskab

Begynd at koordiner med andre klubber mhp fastsættelse af dato for generalforsamling 2022

Juli 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Sommerferie

European Go Congress 2021 i slutningen af måneden

August 2021

3. weekend
Kallundborg Middelalderfestival

September 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Den 4. – 6.
European Women's Champinonship

Copenhagen Open

Oktober 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Uge 42: Brætspilsdag i Ubby

Uge 42: Brætspildag i Ringsted

Slesvigs Efterårsturnering

November2021

Først i måneden nyhedsbrev

Foråret planlægges

Hamburger Schnellgo Turnier

Ringsted Cup midt i måneden?

Uge 47 og 49; Henholdvist U12 og U16, samt Københavns Go Camp for børn

December 2021

Først i måneden nyhedsbrev

Juleferie

Januar 2022

Regnskab laves og revideres

Indberetninger til Kommunen

Indkaldelse til Generalforsamling

Februar 2022

Først i måneden nyhedsbrev

Uge 6: Brætspilsdag i Ubby

Ambassador's Cup

Odenses Endagsturnering?

Marts 2022

Først i måneden nyhedsbrev

Generalforsamling

April 2022

Først i måneden nyhedsbrev

Pinsen: Nordic Open i København?

Maj 2022

Først i måneden nyhedsbrev

DM 2021 i århus, Bededagsferien

Aftale dato for revidering af regnskab 2022

Juni 2022

Først i måneden nyhedsbrev

Efteråret planlægges

Begynd at koordiner med andre klubber mhp fastsættelse af dato for generalforsamling 2022

Slesvigs Sommerturnering

slutningen af måned: bestyrelsen modtager halvårsregnskab

Juli 2022

Først i måneden nyhedsbrev

Sommerferie

European Go Congress 2021 i slutningen af måneden

August 2022

Kallundborg Middelalderfestival

September 2022

Først i måneden nyhedsbrev

European Women's Champinonship
i Budapest

Copenhagen Open

Oktober 2022

Først i måneden nyhedsbrev

Uge 42: Brætspilsdag i Ubby

Uge 42: Brætspildag i Ringsted

Slesvigs Efterårsturnering

November2022

Først i måneden nyhedsbrev

Foråret planlægges

Hamburger Schnellgo Turnier

Ringsted Cup midt i måneden?

Uge 47 og 49; Henholdvist U12 og U16, samt Københavns Go Camp for børn

December 2022

Først i måneden nyhedsbrev

Sommerferie

Last modified: